SPORTS
TEAM
1. NETBALL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1
2. ARCHERY UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 4
3. CHESS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 3
4. SILAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1
5. FOOTBALL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1
6. FUTSAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1
7. KAYAK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2
8. LAWN BOWLS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1
9. KARATE UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1
10. PETANQUE UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 4
©2022 . SUKIPT