DATE
TEAM
SPORTS
CATEGORY
1. 13/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PETANQUE Single Wanita 1
2. 13/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PETANQUE Double Lelaki 1
3. 15/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PETANQUE Triple Lelaki 1
4. 15/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PETANQUE Triple Wanita 1
©2022 . SUKIPT