TEAM
SPORTS
CATEGORY
DATE
101. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SILAT SENI - JURUS WAJIB PUTRI 2022/8/12 0 1 0
102. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SENI - JURUS WAJIB PUTRI 2022/8/12 0 0 1
103. KOLEJ POLY-TECH MARA FUTSAL FUTSAL (W) 2022/8/14 0 0 1
104. UNIVERSITI MALAYA FUTSAL FUTSAL (W) 2022/8/14 1 0 0
105. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FUTSAL FUTSAL (W) 2022/8/14 0 1 0
106. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KAYAK Kayak TK2 (200m) (MIXED) 2022/8/15 1 0 0
107. POLITEKNIK MALAYSIA KAYAK Kayak TK2 (200m) (MIXED) 2022/8/15 0 1 0
108. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAYAK Kayak TK2 (200m) (MIXED) 2022/8/15 0 0 1
109. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAYAK Kayak TK2 (200m) (M) 2022/8/15 0 1 0
110. POLITEKNIK MALAYSIA KAYAK Kayak TK2 (200m) (M) 2022/8/15 1 0 0
111. UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KAYAK Kayak TK2 (200m) (M) 2022/8/15 0 0 1
112. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KAYAK Kayak TK1 (200m) (W) 2022/8/15 0 0 1
113. POLITEKNIK MALAYSIA KAYAK Kayak TK1 (200m) (W) 2022/8/15 0 1 0
114. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAYAK Kayak TK1 (200m) (W) 2022/8/15 1 0 0
115. UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KAYAK Kayak TK1 (200m) (M) 2022/8/15 0 0 1
116. POLITEKNIK MALAYSIA KAYAK Kayak TK1 (200m) (M) 2022/8/15 1 0 0
117. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAYAK Kayak TK1 (200m) (M) 2022/8/15 0 1 0
118. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KAYAK Kayak TK2 (200m) (W) 2022/8/15 0 0 1
119. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAYAK Kayak TK2 (200m) (W) 2022/8/15 1 0 0
120. POLITEKNIK MALAYSIA KAYAK Kayak TK2 (200m) (W) 2022/8/15 0 1 0
121. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PETANQUE Triple Lelaki 2022/8/15 1 0 0
122. UNIVERSITI KUALA LUMPUR PETANQUE Triple Lelaki 2022/8/15 0 1 0
123. POLITEKNIK MALAYSIA PETANQUE Triple Lelaki 2022/8/15 0 0 1
124. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PETANQUE Triple Wanita 2022/8/15 0 1 0
125. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PETANQUE Triple Wanita 2022/8/15 1 0 0
126. KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA PETANQUE Triple Wanita 2022/8/15 0 0 1
127. UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS RUGBY 7'S RUGBY (M) 2022/8/15 0 0 1
128. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/14 0 0 1
129. KOLEJ POLY-TECH MARA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/14 0 0 1
130. UNIVERSITI SULTAN AZLAN SHAH SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/14 0 0 1
131. KOLEJ POLY-TECH MARA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/14 0 0 1
132. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/14 0 0 1
133. MANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITY SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/14 0 0 1
134. KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/14 0 0 1
135. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/14 0 0 1
136. MARA-JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
137. POLITEKNIK MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
138. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
139. UNIVERSITI MALAYA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
140. KOLEJ POLY-TECH MARA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
141. POLITEKNIK MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
142. MARA-JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
143. KOLEJ POLY-TECH MARA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
144. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
145. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
146. UNIVERSITI KUALA LUMPUR SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
147. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/14 0 0 1
148. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/15 1 0 0
149. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/15 0 1 0
150. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/15 0 1 0
151. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/15 1 0 0
152. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/15 0 1 0
153. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/15 1 0 0
154. KOLEJ POLY-TECH MARA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/15 0 1 0
155. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 2022/8/15 1 0 0
156. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 1 0 0
157. POLITEKNIK MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 0 1 0
158. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 1 0 0
159. UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 0 1 0
160. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 0 1 0
161. UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 1 0 0
162. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 1 0 0
163. UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 0 1 0
164. MARA-JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 0 1 0
165. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 1 0 0
166. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 0 1 0
167. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 2022/8/15 1 0 0
168. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RUGBY 7'S RUGBY (M) 2022/8/15 1 0 0
169. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA RUGBY 7'S RUGBY (M) 2022/8/15 0 1 0
170. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS FUTSAL FUTSAL (M) 2022/8/15 0 0 1
171. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FUTSAL FUTSAL (M) 2022/8/15 1 0 0
172. KOLEJ POLY-TECH MARA FUTSAL FUTSAL (M) 2022/8/15 0 1 0
173. SUNWAY UNIVERSITY GOLF INDIVIDU WANITA - NETT 2022/8/15 1 0 0
174. MULTIMEDIA UNIVERSITY GOLF INDIVIDU WANITA - NETT 2022/8/15 0 1 0
175. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GOLF INDIVIDU WANITA - NETT 2022/8/15 0 0 1
176. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GOLF INDIVIDU LELAKI - GROSS 2022/8/15 1 0 0
177. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GOLF INDIVIDU LELAKI - GROSS 2022/8/15 0 1 0
178. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA GOLF INDIVIDU LELAKI - GROSS 2022/8/15 0 0 1
179. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GOLF INDIVIDU WANITA - GROSS 2022/8/15 1 0 0
180. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GOLF INDIVIDU WANITA - GROSS 2022/8/15 0 1 0
181. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GOLF INDIVIDU WANITA - GROSS 2022/8/15 0 0 1
182. UNIVERSITI MALAYA GOLF INDIVIDU LELAKI - NETT 2022/8/15 1 0 0
183. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GOLF INDIVIDU LELAKI - NETT 2022/8/15 0 1 0
184. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GOLF INDIVIDU LELAKI - NETT 2022/8/15 0 0 1
185. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RUGBY 7'S RUGBY (W) 2022/8/15 0 0 1
186. POLITEKNIK MALAYSIA RUGBY 7'S RUGBY (W) 2022/8/15 0 1 0
187. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RUGBY 7'S RUGBY (W) 2022/8/15 1 0 0
188. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GOLF BERPASUKAN CAMPURAN - GROSS 2022/8/15 1 0 0
189. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GOLF BERPASUKAN CAMPURAN - GROSS 2022/8/15 0 1 0
190. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GOLF BERPASUKAN CAMPURAN - GROSS 2022/8/15 0 0 1
191. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GOLF BERPASUKAN CAMPURAN - NET 2022/8/15 1 0 0
192. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GOLF BERPASUKAN CAMPURAN - NET 2022/8/15 0 1 0
193. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GOLF BERPASUKAN CAMPURAN - NET 2022/8/15 0 0 1
194. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SOFTBALL SOFTBALL (M) 2022/8/16 0 0 1
195. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SOFTBALL SOFTBALL (W) 2022/8/16 0 0 1
196. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ATHLETICS 5000 Metres Walk (W) 2022/8/16 1 0 0
197. SUNWAY UNIVERSITY ATHLETICS 5000 Metres Walk (W) 2022/8/16 0 1 0
198. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ATHLETICS 5000 Metres Walk (W) 2022/8/16 0 0 1
199. INFRASTRUCTURE UNIVERSITY KUALA LUMPUR BADMINTON Double (M) 2022/8/16 0 0 1
200. UNIVERSITI MALAYA BADMINTON Double (W) 2022/8/16 0 0 1
©2022 . SUKIPT