DATE
TEAM
SPORTS
CATEGORY
1. 8/12/2022 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SENI - JURUS TUNGGAL PUTRA 1
2. 8/12/2022 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SENI - TEMPUR GANDA PUTRI 1
3. 8/12/2022 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SENI - JURUS WAJIB PUTRA 1
4. 8/15/2022 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 1
©2022 . SUKIPT