DATE
TEAM
SPORTS
CATEGORY
1. 12/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KARATE - 60 kg (Lelaki) 1
2. 13/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KARATE - 75 kg (Lelaki) 1
©2022 . SUKIPT