DATE
TEAM
SPORTS
CATEGORY
1. 12/8/22 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KARATE - 55 kg (Lelaki) 1
2. 13/8/22 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KARATE - 61 kg (Wanita) 1
3. 13/8/22 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KARATE + 84 kg (Lelaki) 1
4. 14/8/22 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KARATE KUMITE Berpasukan Wanita 1
5. 14/8/22 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KARATE KUMITE Berpasukan Lelaki 1
©2022 . SUKIPT