DATE
TEAM
SPORTS
CATEGORY
1. 12/8/22 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SENI - JURUS WAJIB PUTRI 1
2. 15/8/22 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 1
3. 15/8/22 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 1
©2022 . SUKIPT