DATE
TEAM
SPORTS
CATEGORY
1. 12/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SENI - JURUS TUNGGAL PUTRA 1
2. 12/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SENI - TEMPUR GANDA PUTRI 1
3. 15/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 1
4. 15/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 1
5. 15/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRA) 1
©2022 . SUKIPT