DATE
TEAM
SPORTS
CATEGORY
21. 14/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAWN BOWLS PAIRS (W) 1
22. 14/8/22 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KARATE KUMITE Berpasukan Wanita 1
23. 14/8/22 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KARATE KUMITE Berpasukan Lelaki 1
24. 12/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SENI - JURUS TUNGGAL PUTRA 1
25. 12/8/22 INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA SILAT SENI - JURUS TUNGGAL PUTRI 1
26. 12/8/22 INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA SILAT SENI - TEMPUR GANDA PUTRA 1
27. 12/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SENI - TEMPUR GANDA PUTRI 1
28. 12/8/22 INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA SILAT SENI - JURUS WAJIB PUTRA 1
29. 12/8/22 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SENI - JURUS WAJIB PUTRI 1
30. 14/8/22 UNIVERSITI MALAYA FUTSAL FUTSAL (W) 1
31. 15/8/22 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KAYAK Kayak TK2 (200m) (MIXED) 1
32. 15/8/22 POLITEKNIK MALAYSIA KAYAK Kayak TK2 (200m) (M) 1
33. 15/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAYAK Kayak TK1 (200m) (W) 1
34. 15/8/22 POLITEKNIK MALAYSIA KAYAK Kayak TK1 (200m) (M) 1
35. 15/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAYAK Kayak TK2 (200m) (W) 1
36. 15/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PETANQUE Triple Lelaki 1
37. 15/8/22 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PETANQUE Triple Wanita 1
38. 15/8/22 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 1
39. 15/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 1
40. 15/8/22 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SILAT SILAT OLAHRAGA (PUTRI) 1
©2022 . SUKIPT