TEAM
SPORTS
1. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BADMINTON 1
2. UNIVERSITI MALAYA BADMINTON 2
3. MULTIMEDIA UNIVERSITY BADMINTON 1
4. POLITEKNIK MALAYSIA BADMINTON 1
5. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NETBALL 1
6. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ATHLETICS 7
7. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS ATHLETICS 4
8. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ATHLETICS 1
9. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA ATHLETICS 4
10. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ATHLETICS 1
11. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ATHLETICS 2
12. UNIVERSITI MALAYSIA SABAH ATHLETICS 1
13. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ATHLETICS 2
14. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ATHLETICS 5
15. UNIVERSITI MALAYA ATHLETICS 4
16. SUNWAY UNIVERSITY ATHLETICS 5
17. TAYLOR'S UNIVERSITY ATHLETICS 1
18. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SWIMMING 1
19. SUNWAY UNIVERSITY SWIMMING 10
20. KOLEJ UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN SWIMMING 2